• 6471 2011
  • info@strandmolleskolens-venner.dk
Sleek & Beautiful

Vi vil det bedste for dit barn

Hjælp os med at støtte dem

Sleek & Beautiful

Mission

Foreningens formål er at støtte Strandmølleskolen og dens elever. Dette kan gøres i form af støtte til aktiviteter, samt tilskud til den enkelte elev, i form af udlån af skolerelevant materiale og økonomisk støtte til den enkelte elev. Hermed er foreningen med til at sikre, at Strandmølleskolen kan forblive en skole for alle. Alle ansøgninger fra skolens ledelse vil ske anonymiseret, så Strandmølleskolens Venner ikke får kendskab til personsager.

Sleek & Beautiful

Om

Strandmølleskolens Venner er en forening startet den 10. februar 2015 af en række forældre og andre med interesse for Strandmølleskolen. Det betyder, at Strandmølleskolens ledelse kan ansøge Strandmølleskolens Venner om penge til f.eks. it-udstyr til de elever der ikke har mulighed for selv at fremskaffe noget sådan, samt donationer som kan komme den enkelte elev til gode, eller til et arrangement hvor alle på skolen deltager.

Sleek & Beautiful

Bestyrelsens opgave

Strandmølleskolens venner ledes af en bestyrelse og det er denne bestyrelses vigtigste opgave at fremskaffe så mange midler som muligt. Dette gøres ved at søge fonde om tilskud, at gå til de erhvervsdrivende i nærområderne og sidst men ikke mindst, at få alle skolens forældre som medlemmer. Et medlemsskab koster fra 100 kr.

Oplevelser for alle

kan blive en helt speciel dag for dit barn

Sleek & Beautiful

Wafande koncert

En koncert for børnene i Tobaksgården – en helt speciel oplevelse

Sleek & Beautiful

Xxx

XXXXXXX